Pasbilleder

Pasbilleder:  Her og Nu

Pasfoto på 3 minutter, ingen tidsbestilling

Pris

139,-

139,-  inkl. 4 billeder

(Amerikansk pas 200.- inkl. 2 billeder)

Diverse billeder til visum 200,-

Jeg  er certificeret asbilledfotograf og tager billederne efter gældende regler til:

»     Pas

»     Kørekort

»     Buskort

»     Visa

»     Amerikansk pasbillede

Efter ønske sendes billederne på mail